• Přijímací zkoušky

     1. termín 

     2. termín 

     náhradní termíny

      

     PŘIHLÁŠKY NA SŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2023-2024 ODESÍLÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ŽÁKA DO 1. 3. 2024 ŘEDITELI STŘEDNÍ ŠKOLY. 

     POKUD SE ŽÁK HLÁSÍ NA UMĚLECKÝ OBOR NEBO KONZERVATOŘ, ODESÍLÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PŘIHLÁŠKU DO 30. 11. 2023

      

     PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA JESENÍK - 584 411 829

      

     Zápisový lístek

     Zápisový lístek (dále ZL) vydává základní škola žákovi. Žák podepisuje převzetí ZL s daným evidenčním číslem. Při ztrátě nebo znehodnocení může základní škola vydat druhý ZL pouze rodiči žáka a to na základě písemné žádosti. Při další ztrátě nebo znehodnocení lze získat ZL na krajském úřadě.

     ZL posíláte na střední školu, na kterou byl žák přijat, a to do 10ti dnů ode dne vyhlášení přijetí. Přijetí žáka na SŠ oznamuje ředitel SŠ vyvěšením ve SŠ a na internetových stránkách SŠ. Už není povinnost písemného sdělení. Pouze nepřijetí je povinen ředitel SŠ sdělit písemně.

     ZL lze ze SŠ "vzít zpět" pouze v případě, že se žák dostal na jinou školu na odvolání.

     (Je-li něco nejasného, kontaktujte mě Informační systém - sekce zprávy. R. Palzerová)

      

     Pomoc dětem

     Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci svého programu Včasná pomoc dětem  vytvořila online mapu dostupných služeb krizové pomoci pro děti. Jedná se o podpůrnou webovou stránku určenou pro děti, které hledají pomoc.

      

     Součástí stránky je sada ikon znázorňujících oblasti, ve kterých se děti nejčastěji setkávají s problémy. Každá ikona obsahuje konkrétní příklady problémů - ty jsou určeny dětem, které váhají, zda mají vyhledat pomoc. V mapě pak mohou děti vyhledat nejbližšího poskytovatele služeb krizové pomoci dle místa bydliště.

      
      
    • Konzultace

    • Mgr. Radka Palzerová

     - pondělí 13:00 - 14:30

     - jinak dle telefonické dohody

     Konzultaci je možné poskytnout prostřednictvím Informačního systému školy (EduPage).

  • Přihlášení

  • Kontakt

   • Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, příspěvková organizace
   • 584 412 084
   • Mobil ředitelna: 605 913 058
   • Adolfovice 170 79001 Jeseník Czech Republic
   • IČ: 75029456
   • ID: dmpmbd7
   • Mobil ZŠ: 739 477 058
   • Mobil jídelna: 605 054 624
   • Mobil MŠ: 739 268 815
   • Mobil ŠD I. a II. od.: 604 477 215
   • Mobil ŠD III. od.: 739 134 103