• SRPŠ

    • Sdružení rodičů a přátel školy Bělá pod Pradědem, z. s. sdružuje rodiče žáků Základní školy a Mateřské školy Bělá pod Pradědem, příspěvkové organizace a další zájemce z řad občanů Bělé pod Pradědem a okolí. 

     Sdružení:

     • se podílí na zajišťování mimoškolních aktivit dětí,
     • spolupracuje se školou při organizačním zajišťování akcí s dětmi,
     • vytváří materiální podmínky pro ekonomickou podporu akcí školy,
     • předkládá vedení školy podněty a připomínky ke zkvalitnění činnosti školy,
     • usiluje o vzájemnou podporu a spolupráci mezi zaměstnanci školy a rodiči.

     To se konkrétně odráží ve finanční podpoře např. soutěží, kroužků, exkurzí, kulturních a poznávacích akcí, odměn za reprezentaci školy, pomůcek do jednotlivých tříd, pamětních listů a stromu 9.třídy apod.

     Jednání SRPŠ jsou otevřena pro všechny, kteří přispívají svými zkušenostmi, informacemi či konstruktivními podněty k projednávaným otázkám života školy a jsou ochotni se podílet na činnosti SRPŠ.

     Hospodaření SRPŠ je evidováno dle platných právních norem. SRPŠ hospodaří s příspěvky rodičů, žáků či zákonných zástupců žáků. Do fondu SRPŠ přispívá každý z nich částkou 250 Kč. Pokud ve škole studují sourozenci, příspěvek je vybírán pouze za jednoho z nich. SRPŠ dále přerozděluje zisk z tanečního večera, který pravidelně pořádá společně se ZŠ. Výtěžek je použit na aktivity žáků ZŠ a MŠ.  

     Všichni členové spolku svoji činnost vykonávají dobrovolně a bezplatně.

    • Kontaktní údaje

    • Předseda SRPŠ: Ing. Bohdana Neugebauerová 

     Email: bohdana.neugebauerova@zsadolfovice.cz

      

     SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY BĚLÁ POD PRADĚDEM, z.s.

     Adolfovice 170

     790 01  Jeseník

     IČO: 689 11 858

     Číslo účtu: 164601291/0300   

     (pro platbu příspěvku SRPŠ zadejte do zprávy pro příjemce příjmení, jméno a třídu žáka)

  • Přihlášení

  • Kontakt

   • Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, příspěvková organizace
   • 584 412 084
   • Mobil ředitelna: 605 913 058
   • Adolfovice 170 79001 Jeseník Czech Republic
   • IČ: 75029456
   • ID: dmpmbd7
   • Mobil ZŠ: 739 477 058
   • Mobil jídelna: 605 054 624
   • Mobil MŠ: 739 268 815
   • Mobil ŠD I. a II. od.: 604 477 215
   • Mobil ŠD III. od.: 739 134 103