• Metodik prevence

    • Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

     Školní metodik prevence: Ing. Bohdana Neugebauerová

     Náplň práce školního metodika prevence

     • tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
     • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
     • monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika
     • poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
     • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
     • spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
     • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků
     • poskytování informačních a metodických materiálů
     • aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

     Užitečné odkazy:

     https://www.linkabezpeci.cz/

     www.drogy-info.cz

     www.netolismus.cz

     https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/akcni-plan-realizace-narodni-strategie-primarni-prevence-23-25

      

      

      

    • Konzultace

    • Ing. Bohdana Neugebauerová

     - pondělí 14:00 - 15:00

     - bohdana.neugebauerova@zsadolfovice.cz

     - jinak dle telefonické dohody

     Konzultaci je možné poskytnout prostřednictvím Informačního systému školy (EduPage).

  • Přihlášení

  • Kontakt

   • Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, příspěvková organizace
   • 584 412 084
   • Mobil ředitelna: 605 913 058
   • Adolfovice 170 79001 Jeseník Czech Republic
   • IČ: 75029456
   • ID: dmpmbd7
   • Mobil ZŠ: 739 477 058
   • Mobil jídelna: 605 054 624
   • Mobil MŠ: 739 268 815
   • Mobil ŠD I. a II. od.: 604 477 215
   • Mobil ŠD III. od.: 739 134 103